Levering

Levering in Nederland vindt plaats op de dag(en) waarop de klant dit heeft aangegeven in de bestelapplicatie, via passend vervoer gekozen door de Klant, echter in opdracht gegeven door Drukwerkbox. Daarbij wordt het drukwerk op een gebruikelijke, vaak per product geoptimaliseerde, wijze verpakt. Op het moment dat het drukwerk uit handen is gegeven aan de door de klant gekozen carrier, zal de verantwoordelijkheid van Drukwerkbox stoppen. Vertragingen of zoekraken van (een) pakket(ten) of palletzending(en) door de carrier onderweg, valt niet direct onder de verantwoordelijkheid van Drukwerkbox. Drukwerkbox is bevoegd tot het doen van deelleveringen en in samenhang daarmee tot het toezenden van deelfacturen.

Er zijn diverse leveringstermijnen mogelijk (e.e.a. afhankelijk van voorraad, product en bedrukking) waarbij wij uitgaan van onderstaande leveringstermijnen bij benadering, er is dus geen sprake van een fatale termijn. De opties van diverse leveringstermijnen worden getoond bij het samenstellen van je product. Er kan hierbij tevens een extra (spoed) toeslag worden doorberekend.

Standaard: ± 2-7 werkdagen
Snel: ± 2-5 werkdagen
Spoed: ± 1-3 werkdagen

Annuleren van uw bestelling

U kunt zonder opgaaf van reden uw bestelling bij Drukwerkbox annuleren. Annuleren is echter niet mogelijk als uw bestelling al ‘in druk’ of ‘verzonden’ is. U kunt de status van uw bestelling zien in uw account. Herroepingsrecht is echter uitgesloten voor alle maatwerk-producten.

Wachten wij nog op uw ontwerp of betaling, dan kunt u annuleren. Als annuleren mogelijk is, kost het u niets. Ontvangen we binnen 1 maand geen betaling en correcte bestanden, dan annuleren wij uw bestelling automatisch.

Herroepingsrecht/retourneren

Voor de producten die niet onder maatwerk vallen geldt dat u tot veertien dagen na ontvangst aan ons kunt laten weten dat u van de aankoop af wenst te zien. U kunt uw product(en) retourneren via het wettelijk vastgestelde modelformulier. Dit formulier mailt u ingevuld naar info@drukwerkbox.nl. Zodra wij dit formulier van u hebben ontvangen, onvangt u van ons een bevestiging. Na aanmelding van uw retour, bijvoorbeeld door het invullen van het modelformulier, heeft u nog eens veertien dagen de tijd om uw product(en) terug te sturen. U kunt ook zonder voorafgaande mededeling de producten binnen 14 dagen na ontvangst terugsturen, als u daarbij maar een mededeling voegt waaruit uw wens tot herroeping blijkt. U ontvangt zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding, het volledige bedrag terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. De retourkosten zijn voor uw eigen rekening.

Verstuur het product (indien redelijkerwijs mogelijk) in originele verpakking naar:

DRUKWERKBOX
Pottebakkersrijge 19
9718 AG Groningen

Klachtenregeling

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@drukwerkbox.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.